Privacybeleid

Neem even de moeite om dit te lezen
Deze pagina bevat belangrijke informatie over uw privacy

Publicatiedatum: 04 november 2019

Bij Comfort Villas zijn wij ons ervan bewust dat de bescherming van uw persoonsgegevens belangrijk is. Wij doen dan ook ons uiterste best om deze op verantwoorde wijze te verwerken en toe te passen conform de geldende wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming binnen de Europese Gemeenschap. De website die op https://comfortvillas.es beschikbaar is, alsmede alle subdomeinen of secties (hierna te noemen ‘website’) en alle mobiele diensten die aan de website zijn verbonden, worden door Comfort Villas S.L. (‘hierna te noemen ‘Comfort Villas’) beheerd. Dit privacybeleid heeft betrekking op het verwerken van websitedata en de persoonsgegevens van gebruikers door Comfort Villas, als onderdeel van de diensten die via de website worden aangeboden.

Met het bezoeken en gebruiken van de website of het gebruik maken van de aangeboden diensten, wordt ervan uitgegaan dat de gebruiker de voorwaarden van dit privacybeleid heeft gelezen en daarmee akkoord is gegaan. De aan het begin van dit privacybeleid vermeldde datum verwijst naar de meest recente update van dit privacybeleid, dat van toepassing zal zijn vanaf deze publicatiedatum. Daarom adviseert Comfort Villas de gebruiker om dit privacybeleid met enige regelmaat opnieuw door te nemen. Een aantal diensten die via de website worden aangeboden, kunnen aan een specifiek privacybeleid zijn onderworpen dat een aanvulling vormt op de voorwaarden van dit privacy beleid, of wanneer deze strijdig zijn met dit privacybeleid, de voorwaarden van dit privacy beleid vervangen. De gebruiker aanvaardt het volledige privacybeleid dat voor het verlenen van de diensten van toepassing is. Daarnaast is het bezoeken en gebruiken van de website, en het gebruik maken van de diensten daarvan onderworpen aan onze gebruiksvoorwaarden.

Persoonlijke gegevensbestanden, doeleinden van de verwerking en de soorten persoonsgegevens
Comfort Villas verwerkt de persoonsgegevens, die via de diensten worden verzameld, voor zowel het beheren van de website als voor het aanbieden of verbeteren van de diensten, waaronder mailen over de dienst, de door de gebruiker geopende content of aangaande informatie over de diensten of de website. De persoonsgegevens die kunnen worden verzameld wanneer de gebruiker gebruik maakt van onze diensten of daarna, zijn als volgt:
· Naam (Vereist)

· E-mailadres (Vereist).
· Telefoonnummer (Vereist)
· Geboortedatum (Vereist)
· Paspoortgegevens (Vereist)
· IP-adres (Om fraude tegen te gaan)

Comfort Villas verzamelt in alle gevallen de leeftijd en/of geboortedatum van haar gebruikers. Comfort Villas richt zich uitsluitend tot gebruikers ouder dan 18 jaar. Wanneer de gebruiker minderjarig is, mag hij/zij alleen gebruik maken van onze diensten met toestemming van een van de ouders of wettelijke verzorger. Aan gebruikers kan worden gevraagd om paspoortgegevens te uploaden, inclusief adres, datum, leeftijd en reisgenoten. De Spaanse wetgeving vereist dergelijke informatieverstrekking en deze zal dan ook uitsluitend worden gebruikt om de Spaanse politie te informeren over het tijdstip van inchecken. Na uw verblijf zullen deze gegevens binnen 90 dagen nadat alle sleutels zijn ingeleverd uit onze systemen worden verwijderd, tenzij er een wettelijke of dringende noodzaak is deze langer te bewaren of de dan geldende regelgeving dit vereist. Alle gegevens die Comfort Villas via de verschillende contactformulieren op de website verkrijgt, worden uitsluitend gebruikt voor het behandelen van vragen, opmerkingen of klachten die door gebruikers via de website zijn verzonden. Ook de persoonsgegevens die op het reserveringsformulier staan vermeld, zullen door Comfort Villas uitsluitend wordt gebruikt voor het eventueel beantwoorden daarvan. De persoonsgegevens zullen worden opgeslagen voor de periode die overeenstemt met het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld en vervolgens voor de periode die de geldende regelgeving vereist.

Het gebruik van cookies
De website gebruikt cookies om de navigatie van gebruikers op de website te faciliteren en in te stellen. Een cookie is een klein stukje tekst dat de websites die u bezoekt naar de browser verzenden, waardoor de website gegevens over uw bezoek kan onthouden. Comfort Villas gebruikt cookies om voorkeuren zoals uw taal te onthouden, de relevantie van de advertenties die u te zien krijgt te vergroten en het aantal bezoekers van een pagina te tellen. De cookies die Comfort Villas gebruikt, helpen om extra functionaliteit aan de website toe te voegen en helpen om het gebruik van de website nauwkeuriger te kunnen analyseren en u een prettige navigatie te bieden. Zo kan de website bijvoorbeeld een cookie in de browser van de gebruiker plaatsen die voorkomt dat de gebruiker gegevens moet onthouden die bij een bezoek aan de website meerdere keren in een verplicht veld moeten worden ingevoerd. Ook kunnen de door ons gebruikte cookies de taal waarin u de website gebruikt of sessiegegevens waarmee u toegang krijgt tot uw persoonlijke voorkeuren op Comfort Villas onthouden. In de meeste webbrowsers zullen de gebruikers op de werkbalk een ‘help-sectie’ kunnen vinden. Comfort Villas verwijst naar deze sectie voor meer informatie over hoe u een melding kunt krijgen bij het ontvangen van een nieuwe cookie. Met behulp van browsers kunt u het accepteren of afwijzen van cookies configureren. Deze instellingen verschillen per browser, maar u kunt ze in het hoofdmenu van de browser meestal vinden in de ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’.

Google Analytics en Google Adsense
De cookies van Google Analytics zijn statistische methoden voor het meten van internetverkeer, zodat we kunnen zien welke pagina’s het meest worden bezocht en het biedt ons de mogelijkheid om vast te stellen welke delen van de site we moeten verbeteren. Google verstrekt uitvoerige en actuele informatie over deze cookies: http://www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html. Comfort Villas maakt ook gebruik van Google AdSense. De cookies van Google AdSense hebben als belangrijkste doel om advertenties te laten zien die relevant en interessant zijn voor de gebruiker. Meer informatie over AdSense-cookies kunt u vinden op: https://www.google.com/intl/es/policies/technologies/ads/. Deze website heeft ook toegang tot het IP-adres waarmee elke gebruiker de website bezoekt. Het IP-adres waarmee elke gebruiker de website bezoekt, kan elke keer anders zijn. Daarnaast kunnen meerdere gebruikers een en hetzelfde IP-adres delen. Hoewel Comfort Villas niet en ook niet zal proberen om het IP-adres aan specifieke personen te koppelen, kan toegang tot IP-adressen worden opgevat als een verwerking van persoonsgegevens, omdat de mogelijkheid bestaat om de persoon te identificeren waaraan een IP-adres is gekoppeld (dit is meer een theoretische dan een daadwerkelijke mogelijkheid). Derhalve, in overeenstemming met de toepasbare wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming, is deze Privacy Policy van toepassing.

Het zijn uw persoonlijke gegevens
De door de gebruikers verstrekte gegevens worden in geen geval aan andere websitegebruikers beschikbaar gesteld en zullen in geen geval met derden worden gedeeld. Comfort Villas gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het leveren van de dienst van uw keuze. Comfort Villas zal uw persoonsgegevens in geen geval verkopen, delen of communiceren.

Uw rechten
U kunt een verzoek doen uw persoonsgegevens te verwijderen, bij te werken of te corrigeren. Bovendien hebt u het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing. U kunt het verzoek eenvoudig indienen door een e-mail te sturen naar info@comfortvillas.es. Wellicht hebt u aanvullende rechten op grond van de bij u geldende lokale wetgeving met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Als de verwerking van uw persoonsgegevens bijvoorbeeld is onderworpen aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en uw persoonlijke gegevens op basis van rechtmatige belangen wordt verwerkt, dan hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. De AVG geeft u mogelijk ook het recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te laten verwijderen of te beperken en inzage in uw persoonsgegevens te krijgen.
Mocht u van mening zijn dat onze verwerking van uw persoonsgegevens niet volgens de geldende wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming is, kunt u een klacht indienen door een e-mail te sturen naar info@comfortvillas.es of naar de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming.

Algemene- en contactgegevens
Het verwerken van persoonsgegevens door Comfort Villas valt onder de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 ten aanzien van de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens en omtrent het vrije verkeer van dit soort gegevens. Comfort Villas, de gegevensbeheerder, is officieel geregistreerd en goedgekeurd door de desbetreffende instanties in de Comunitat Valenciana en staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel van Spanje onder nummer 47659, met belastingnummer ESX3513381Q en haar kantoren zijn gevestigd aan de Calle San Nícolas 3, 03720 Benissa, provincie Alicante, Spanje. U kunt contact opnemen met Comfort Villas via het volgende e-mailadres: info@comfortvillas.es.

Disclaimer

De domeinnaam Comfortvilla.es en de daaraan gekoppelde internetpagina is eigendom van Comfort Villas S.L. (hierna te noemen Comfort Villas), gevestigd aan de Calle San Nícolas 3 te Benissa (Alicante).
Door deze internetpagina te bezoeken en/of de op of via deze internetpagina aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de internetpagina
Comfort Villas stelt alles in het werk om deze internetpagina goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Comfort Villas kan echter niet garanderen dat de internetpagina te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Comfort Villas aanvaard geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de internetpagina. Comfort Villas onderhoudt de internetpagina en tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden. Comfort Villas biedt echter geen enkele garantie dat de op of via deze internetpagina aangeboden informatie actueel, juist, of  volledig is. De op of via deze internetpagina aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen en/of interpretaties die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. De informatie op deze internetpagina is specifiek gericht op het publiek in de Europese Unie, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Berichten die u per e-mail naar Comfort Villas stuurt, kunnen onveilig zijn. Comfort Villas raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Comfort Villas te zenden, tenzij niet anders mogelijk. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Comfort Villas te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten kunnen onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Prijzen en informatie
Bij vakantieverhuur kan de exacte huurprijs pas worden bepaald nadat Comfort Villas alle noodzakelijke informatie in haar bezit heeft. Middels een schriftelijke offerte wordt een huurprijs medegedeeld, waarna deze een bepaalde, schriftelijk vastgelegde periode geldig is. Een in de offerte aangegeven huurprijs verliest in ieder geval zijn geldigheid 30 dagen na offertedatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Alle op deze internetpagina vermelde prijzen en aangeboden informatie zijn indicatief en kunnen, indien door Comfort Villas gewenst, te allen tijde worden gewijzigd zonder hiervan nadere aankondiging te doen. De bezoeker van deze internetpagina kan geen enkel recht ontlenen aan de op deze internetpagina vermelde prijzen en aangeboden informatie.

Informatie van derden
Bepaalde (hyper)links op de internetpagina leiden naar andere internetpagina’s buiten het domein van Comfort Villas, welke geen eigendom zijn van Comfort Villas, maar louter ter informatie van de bezoeker zijn opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Comfort Villas. Hoewel Comfort Villas uiterst selectief is ten aanzien van de internetpagina’s waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van internetpagina’s die niet door Comfort Villas worden onderhouden wordt afgewezen.

Intellectuele eigendommen
Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de internetpagina te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Comfort Villas. Het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze internetpagina is toegestaan, tenzij de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastpagina zich naar het oordeel van Comfort Villas slecht verdraagt met de naam en reputatie van Comfort Villas, haar diensten, producten of de inhoud van deze internetpagina.

Wijzigingen
Comfort Villas behoudt zich het recht voor de op of via deze internetpagina aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze pagina, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.